KOMPLETNY SYSTEM OCZYSZCZENIA UKŁADU KLIMATYZACJI I KABINY SAMOCHODU

AIR+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texa AIR + jest profesjonalnym rozpylaczem ultradźwiękowym, który uwalnia w kabinie pojazdu mgiełkę specjalnej substancji w postaci mikroskopijnych kropelek.

Układy klimatyzacji instalowane w pojazdach gwarantują komfort pasażerom zarówno latem, jak i zimą.  Często jednak zapominamy, o jakości powietrza dostarczanego przez te układy. Ostatnie badania dowiodły, że powietrze znajdujące się wewnątrz pojazdów jest gorszej jakości niż powietrze cyrkulujące w pomieszczeniach domowych czy biurach. Wewnątrz układu klimatyzacji żyje i rozwija się duża ilość alergenów, które po uruchomieniu wentylatora wyrzucane są do kabiny pojazdu. Mówimy tutaj o alergenach, grzybach i bakteriach, które wywołują wiele problemów układu oddechowego takich jak kaszel, ból gardła, reakcje alergiczne oraz uciążliwy oraz uporczywy zapach.

 

W celu poprawnego oczyszczenia układu klimatyzacji (a więc powietrza, które wdychamy) nie wystarczy okresowo wymieniać filtr przeciwpyłkowy. Jest on faktycznie skuteczną barierą dla kurzu i zanieczyszczeń pochodzących z zewnątrz, nie gwarantuje jednak żadnej ochrony przed mikroorganizmami, które gnieżdżą się w parowniku układu klimatyzacji.

 

Aby w pełni oczyścić układ i kabinę wystarczy włączyć AIR+ i uruchomić układ klimatyzacji pojazdu w trybie “obieg wewnętrzny”.

Dzięki AIR+ substancja higieniczna penetruje układ klimatyzacji, aż do parownika, uwalniając go z pleśni, bakterii i drobinek kurzu, przywracając tym samym idealny przepływ czystego powietrza pozbawionego mikroorganizmów.

Dzięki swoim właściwościom dezynfekującym oraz ultradźwiękom, AIR+ oczyszcza również całą kabinę pojazdu, dywaniki i tapicerkę. Ogólne oczyszczenie pojazdu sprzyja bezpieczeństwu jazdy, usuwając z otoczenia kierowcy alergeny i źródła niemiłych zapachów.

 

 

Ozonowanie wnętrza samochodu

 Proces ozonowania usuwa całkowicie zapachy z wnętrza pojazdu, jednocześnie sterylizując układy wentylacyjne i klimatyzacyjne samochodów pozbawiając je grzybów, pleśni, roztoczy i bakterii.

 

Ozon jako jeden z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych, nie wytwarza rakotwórczych i innych szkodliwych produktów ubocznych. Dzięki ozonowaniu eliminujemy nieprzyjemne zapachy np.  tytoniu, oleju, benzyny czy zwierząt, a ponadto usuwa bakterie i pleśń.

Jak działa ozon?

Działanie ozonu jest bardzo krótkie ale jednocześnie bardzo skuteczne. Gdy tylko ma styczność z bakteriami, brzydkimi zapachami oraz wirusami niszczy je poprzez utlenianie, jedyne co nam pozostaje po procesie ozonowania to czysty tlen.

 

TUNAP

W dobie rosnącej mobilności człowiek spędza coraz więcej czasu w samochodzie. Wnętrza pojazdów mogą jednak niekorzystnie wpływać w szczególności na alergików. Nie jest to sprawa jedynie dobrego samopoczucia, ale również bezpieczeństwa.

Klimatyzacja, w ostatnich latach stała się niemal standardowym wyposażeniem każdego samochodu. Niejednokrotnie jednak, poza niewątpliwymi zaletami, jakie układ klimatyzacji zapewnia pasażerom samochodu, staje się on dla nich udręką jeśli nie jest właściwie czyszczony.

Klimatyzacja samochodowa musi być odpowiednio przystosowana, poddawana regularnym przeglądom oraz czyszczeniu. W innym wypadku nie stanowi skutecznej bariery dla szkodliwych substancji pochodzących z powietrza i przenikających do powietrza, którym oddycha kierowca. Co więcej - może ona obciążać powietrze i sama stać się źródłem alergenów. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy grzyby i bakterie z powietrza pochodzącego z zewnątrz wytrącają się na filtrach i mogą się tam bez przeszkód namnażać.

W takim przypadku pyłki przechodzą przez filtr ochronny bez przeszkód do kanałów i ostatecznie do kabiny pasażerskiej. Towarzystwo Analizy Środowiska i Pomieszczeń we współpracy z Niemieckim Instytutem ds. Astmy i Alergii badało przez wiele miesięcy efektywność produktów i procesów czyszczenia klimatyzacji w pojazdach i ich możliwe niepożądane efekty uboczne. Celem badania był pomiar i ocena jakości powietrza z klimatyzacji samochodowej różnych pojazdów pod względem występowania bakterii i grzybów jak również ustalenie efektywności różnych dostępnych na rynku

procesów czyszczenia. Poza tym w pojeździe oraz w standaryzowanym pomieszczeniu zmierzono, czy przypadkiem zastosowane produkty nie szkodzą bardziej niż pomagają.

W tym celu wybrano łącznie 24 pojazdy różnych modeli i o różnym przebiegu wyposażonych w klimatyzację. Następnie zdefiniowano i przebadano złożone procesy systemowe czyszczenia układu klimatyzacji (wymiana filtra, czyszczenie obudowy filtra, oczyszczenie parownika) oraz wyodrębniono następujące jego metody:

 

• Ciśnieniowy pistolet do czyszczenia z nieruchomą sondą (TUNAP)

• Pistolet ssący i ciśnieniowy z giętką sondą

• Preparaty piankowe i aerozolowe z giętką sondą

• Preparaty aerozolowe stawiane w kabinie pojazdu

• Czyszczenie ultradźwiękami

 

Przed i po zakończeniu procesu czyszczenia sprawdzono "stan aktualny" za pomocą pomiarów powietrza we wnętrzu pojazdu pod kątem występowania lekkich wiązań organicznych (VOC), aldehydów i ketonów.

Jedynie kompleksowy system zwycięzcy testu, firmy TUNAP okazał się stuprocentowo skuteczną metodą czyszczenia klimatyzacji. System TUNAP uzyskał również zezwolenia od wiodących producentów urządzeń klimatyzacyjnych firm: Behr i Valeo.

Złożony system bezpośredniego czyszczenia parownika w układzie klimatyzacji, który został opatentowany przez firmę TUNAP nadaje się do długotrwałego zabezpieczania parownika pojazdu. Ocena kondensatu udowodniła skuteczność systemu, dzięki któremu usunięto nawet silne zanieczyszczenia parownika. Podczas oczyszczania zre­dukowano lub usunięto również obciążenia kanałów nawiewowych.

Wszystkie inne produkty były efektywne jedynie w ograniczonym stopniu lub też w ogóle nie przynosiły poprawy, przede wszystkim z tego powodu, że były w stanie wyczyścić jedynie częściowy obszar rozbudowanego systemu klimatyzacji samochodowej, a przy tym jeszcze pogarszały jakość powietrza we wnętrzu pojazdów. Pozostawały problematyczne gazy we wnętrzu a koncentracja zarodków w powietrzu wdychanym uległa nawet podwyższeniu w wyniku niekompletnego procesu czyszczenia!